บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

ติดต่อได้ที่
Email:sm789@hotmail.com
Phone :02-4290553 02-8139228
02-8058800 02-4290545 02-4290523 Fax :02-8139227 02-4290554

 

ทัวร์เชียงราย 3วัน 2คืน  4500 บาท เริ่มรับจากสนามบิน ดอยตุง ดอยแม่สลอง แม่สาย สักการะ 9 พระธาตุตามตำนาน แพคเกจราคาทัวร์ประหยัด

วันแรก วัดร่องขุ่น พระตำหนักดอยตุง สะบันงา ขันโตก
++.++ น. รอรับคณะที่สนามบิน
10.00 น. ชม วัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในฤดูหนาวช่วงยามเช้าวัดนี้จะถูกปกคลุมด้วยหมอก สวยงาม
11.00 น. เดินทาง เข้าสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน กุ๊กฝีมือดี บริการยอดเยี่ยม (มื้อที่ 1)
13.00 น. เที่ยว ชมพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้า ชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มี รูปปั้นเด็กตัว ตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้
16.00 น. เดินทางมุ่งหน้า สู่เชียงราย
18.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น ที่ร้านสะบันงา ขันโตก(มื้อที่2) พร้อมโชว์การแสดง เช็คอินเข้าที่พักตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินเล่นถนนคนเดิน หรือไนท์บาซาร์ เชียงราย

วันที่สอง พระธาตุดอยจอมทอง พระธาตุจอมหมอกแก้ว พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมผ่อ พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมจ้อ พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุจอมจัน พระธาตุจอมสัก
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่3) จากนั้นเดินทางสักการะ พระธาตุ 9 จอม ตามตำนาน
ภายใน 1 วัน ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนต่างๆ เริ่มจาก พระธาตุที่1 พระธาตุดอยจอมทอง-วัดพระธาตุดอยจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีความเชื่อด้านถ้าตั้งจิตอธิฐาน จะมีทรัพย์ด้านเงินทอง
พระธาตุที่ 2 พระธาตุจอมหมอกแก้ว - วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว ความเชื่อว่า ถ้าตั้งจิตอธิฐาน อุสรรค์ที่มีก็จะจางหายไป
พระธาตุที่3 พระธาตุจอมแจ้ง - วัดจอมแจ้ง อำเภอแม่สรวย ความเชื่อว่า ถ้ากราบไหว้จะประสบพบเจอแต่ความสำเร็จ
พระธาตุที่4 พระธาตุจอมผ่อ - วัดอรัญญวิเวกคีรี หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า ความเชื่อว่า ถ้ากราบไหว้เปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่าง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4)
พระธาตุที่5 พระธาตุจอมแว่ - วัดพระธาตุจอมแว่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนตัน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน ความเชื่อว่าหากกราบไหว้การเดินทางก็จะปลอดภัย และการพูดเจรจาจะประสบความสำเร็จ
พระธาตุที่6 พระธาตุจอมจ้อ - วัดพระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง มีความเชื่อว่า ถ้าได้กราบไหว้ การพูด เจรจา ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จ
พระธาตุที่7 พระธาตุจอมกิตติ - วัดพระธาตุจอมกิตติ อำเภอเชียงแสน ความเชื่อว่า ถ้าได้กราบไหว้ จะมียศถา บรรดาศักดิ์ ได้เป็นเจ้าคน นายคน
พระธาตุที่8 พระธาตุจอมจัน - วัดจอมจัน หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน ความเชื่อว่า ถ้ากราบไหว้ ผิวพันธุ์สง่า เปร่งปลั่ง
พระธาตุที่9 พระธาตุจอมสัก - วัดพระธาตุจอมสัก หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย ความเชื่อว่า ถ้าได้กราบไหว้ชีวิตจะมีสิริมงคล และพบเจอแต่สิ่งดีๆ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่5) หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก(ที่เดิม)หรือเดินเล่นถนนคนเดิน

วันที่สาม สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง แม่สาย ดอยแม่สลอง สุสานนายพลต้วน พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี
04.30 น. มุ่งหน้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง อยู่ในถิ่นกันดาน ห่างไกลการคมนาคม เจ้าอาวาสของวัดจึงให้พระและเณรใช้ม้าเป็นพาหนะในการตักบาตร
07.00 น. รุ่งเช้าทำบุญตักบาตรบริเวณลานพระแก้ว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่6) มุ่งหน้าสู่แม่สาย ช๊อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง แล้ว ข้ามฝั่งไปพม่าที่ อ.ท่าขี้เหล็ก มีสินค้าคุณภาพดีราคาถูก แวะชมและชิม สตอเบอรรี่ซึ่งปลูกอยู่ในอำเภอแม่สาย
11.00 น. ชมพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้า ชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มี รูปปั้นเด็กตัว ตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้
12.00 น. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่7) ที่หน้าโครงการหลวง นำผักสดๆจากโครงการมาปรุง จึงมีรสชาติอร่อยมาก
14.00 น. เดินทางเข้าสู่เมืองเชียงราย นมัสการวัดพระแก้ว วัดเก่าแก่เมืองเชียงราย
17.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ นาแล สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห้งชาติ ด้านจิตกรรม ชมศิลปะการสร้างแบบล้านนา โดยภายในจะมีโทนสีเป็นสีดำทั้งหมด
19.25 น. ส่งคณะทัวร์ที่สนามบินเชียงราย

อัตรานี้รวม
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่เข้าชม ตามที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม
- ค่าทิปทีมงาน
- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน
- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา
แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน